inwestowanie w sztukę to sztuka

IDEA

Art banking

Współczesny rynek sztuki uważany jest za najbardziej rozwinięty segment inwestycji alternatywnych.

Oprócz stabilnej lokaty, inwestowanie w sztukę pozwala zyskać znacznie więcej niż tylko pieniądze. Jak żadna inna inwestycja finansowa, lokowanie kapitału w tym segmencie oferuje dodatkowe korzyści w formie osobistego zadowolenia i satysfakcji, wzbogacenia wnętrz o wartości estetyczne oraz obcowania ze sztuką jako z wartością duchową. Art Banking jest usługą, która obejmuje profesjonalne doradztwo w zakresie inwestowania w sztukę, pomoc w nabywaniu dzieł sztuki, ich wycenę oraz weryfikację autentyczności.

W ramach oferty inwestor uzyskuje dostęp do wyspecjalizowanej wiedzy o rynku oraz spersonalizowaną ofertę doradztwa inwestycyjnego, w skład której wchodzi:

Identyfikacja
preferencji
inwestora

Określenie
dla niego
strategii
inwestycyjnej

Analiza trendów
rynkowych oraz
ocena wartości
artystycznych
obiektów

Wybór obiektów
do tworzonego
portfela
inwestycyjnego
– poszukiwanie
dzieła sztuki

Doradztwo w zakresie kupna / sprzedaży

Doradztwo w zakresie zakupu dzieł sztuki autorstwa artystów zidentyfikowanych, których atrybucja nie budzi wątpliwości. Pośredniczenie w imieniu klienta przy transakcjach na rynku dzieł sztuki.

posiadasz środki
finansowe?
zainwestuj je
w sztukę
niech czas pracuje dla ciebie
w pięknych okolicznościach

Ekspertyzy, wycena

Opracowywanie ekspertyz umożliwiających identyfikację ocenianego przedmiotu (potwierdzenie autentyczności, proweniencja), wycena wartości obiektów sztuki.

Budowanie
i zarządzanie kolekcją

Jakim kapitałem należy dysponować, aby zakupić pierwsze dzieło sztuki?

Możliwości zainteresowanego są determinowane przez wiele czynników, takich jak charakter kolekcji jaki chce on stworzyć, osobiste preferencje, oraz aktualną sytuację na rynku (tzw. timing). Dlatego zadane pytanie jest znaczące, ale nie najważniejsze. Warto w tym miejscu zastanowić się, czy gdybyśmy mieli nieograniczony dostęp do pieniędzy, kolekcjonowanie byłoby nadal tak pasjonujące i twórcze?

Mamy sztukę z olbrzymim potencjałem, dla której warto budować kolekcje, dać jej pojawiać się w przestrzeni ludzi, którzy słusznie zauważają, że jest to sztuka mówiąca ich językiem, o ich aktualnych problemach. Biorąc pod uwagę osobiste preferencje przyszłego kolekcjonera, usługa obejmuje tworzenie programu kolekcji (poszukiwania kolekcjonerskie) oraz całościowe zarządzanie kolekcją na życzenie klienta (administrowanie wypożyczeń obiektów z kolekcji na wystawy, negocjowanie warunków wypożyczeń, ubezpieczenia prac).

Wyposażanie wnętrz w obiekty sztuki

Aranżacja z wykorzystaniem przedmiotów sztuki, uwzględniająca przestrzeń i stylistykę danego wnętrza. Dobór i rodzaj wyeksponowania obrazu na ścianie. Mile widziana współpraca z dekoratorami i architektami wnętrz.